Τα φυτά μας είναι έτοιμα 🔥

Δείτε τις ποικιλίες μας από φυτά Chili για όλα τα επιθυμητά επίπεδα καψίματος

Chilly recipes for strong...

The section features a variety of delicious and unique dishes that highlight the bold flavors of different types of pepper for every taste and level of spiciness tolerance.

Browse our collection of recipes for inspiration and ideas...

Button labels

Ground Peppers and Flakes

Unleash your full culinary potential with our wide variety of chili powders and flakes. Unique and exotic varieties, our selection offers a range of heat levels and flavor profiles to suit every taste.

Whether you want to add a subtle flavor to your soups and stews or want to make your own homemade hot sauce, our peppers are the perfect ingredient for all your culinary needs.

VIEW ALL

Πακέτα Προσφορών - Bundles

Ανέβασε τη θερμοκρασία στη μαγειρική σου με τις πιο "ΚΑΥΤΕΣ" προσφορές!

Dried Chili Peppers

Take your cooking to the next level with our collection of dried peppers.

From mild to very hot, we offer a wide variety of options to suit every taste. Ideal to add a warm note to any dish.

Whether you're a chili connoisseur or just want to add a little more excitement to your meals, our dried peppers are sure to please.

VIEW ALL