Προειδοποίηση : Υψηλά επίπεδα καψαϊκίνης

Προειδοποίηση ⚠️ Οι πιπεριές τσίλι περιέχουν υψηλά επίπεδα καψαϊκίνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό αίσθημα καψίματος και ερεθισμό στο στόμα, το λαιμό και το δέρμα. Η κατανάλωση σε υψηλές ποσότητες μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσφορία στο στομάχι άλλα και σε περισσότερα πεπτικά προβλήματα. Τα άτομα με ευαίσθητο δέρμα πρέπει να χειρίζονται τις πιπεριές με προσοχή, καθώς η καψαϊκίνη μπορεί να προκαλέσει κάψιμο και φαγούρα κατά την επαφή. Εάν εμφανίσετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο.

 

  •  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777

 

Warning ⚠️ Chili peppers contain high levels of capsaicin, which can cause severe burning sensations and irritation in the mouth, throat, and skin. Consumption of high amounts may also lead to stomach discomfort and other digestive issues. Individuals with sensitive skin should handle peppers with caution, as capsaicin can cause burning and itching upon contact. If you experience any adverse reactions, discontinue use immediately and seek medical attention if necessary.